Atpakaļ

Piemaksu nodrošinājums ārstniecības personām un citiem veselības aprūpes sektorā nodarbinātajiem saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu

Lai laika posmā no 01.03.2020. līdz 31.05.2020. nodrošinātu piemaksas ārstniecības personām un citiem veselības aprūpes sektorā nodarbinātajiem par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu un tā seku novēršanu, Veselības ministrijai tika piešķirts finansējums, kas nepārsniedz 8 miljonus eiro. Ministru kabinets pilnvaroja veselības ministru lemt par finansējuma izlietojumu atbilstoši faktiskajai nepieciešamībai. Analizējot rīkojumā noteiktās prasības un kritērijus kopsakarā arī iestāžu vadītāju rīcību, piešķirot piemaksas, Valsts kontrole secina, ka slimnīcām un veselības resora iestādēm, tai skaitā Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam, noteiktās prasības nodarbināto iesaistes novērtēšanā bija atšķirīgi interpretējamas un radīja pārmērīgu administratīvo slogu. Savukārt ģimenes ārstu ieguldījums faktiski nebija jāvērtē un visām praksēm tika piešķirtas fiksētas piemaksas par darbu Covid-19 apstākļos.

Nozares

Veselības aprūpe

Veids

Finanšu

Numurs

2.4.1-9/2020

Departments

Trešais revīzijas departaments

Publiskošanas datums

10.02.2021.

Revidējamais laika posms

27.04.2020.-31.12.2020.

Lēmuma pieņemšanas datums

22.01.2020.

Revīzijas apjomā iekļautās iestādes

  • Veselības ministrija