Pašvaldības ar to īpašumā esošajiem meža resursiem nerīkojas saimnieciski, negūstot iespējami lielāko labumu no šo vērtīgo publisko aktīvu pārvaldības. Tā secināts Valsts kontroles lietderības revīzijā par pašvaldību rīcību ar meža resursiem.

Revīzijā gūtie pierādījumi liecina, ka revidētajās Alūksnes, Jelgavas, Krāslavas, Saldus un Siguldas novada pašvaldībās kopumā nav informācijas par 63 % jeb 5451 ha meža resursiem – nav veiktas meža inventarizācijas. Taču arī inventarizētajās meža platībās 5072 ha netiek pienācīgi veiktas visas meža apsaimniekošanas ciklā paredzētās darbības, piemēram, meža atjaunošana pēc cirsmu izstrādes, jaunaudžu un krājas kopšana, aizsardzība pret kaitēkļu un dzīvnieku bojājumiem, meliorācijas un meža infrastruktūras uzturēšana.

Video "Pašvaldību rīcība ar meža resursiem"

Nozares

Reģionālā attīstība un pašvaldības

Veids

Lietderības

Numurs

Nr. 2.4.1-7/2023

Departments

Piektais revīzijas departaments

Publiskošanas datums

29.05.2024.

Revidējamais laika posms

01.07.2021.-31.12.2022.

Lēmuma pieņemšanas datums

28.05.2024.