Atpakaļ

Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2019.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2019.gada pārskats visos būtiskajos aspektos sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansiālo stāvokli, tā izmaiņām un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas darbības rezultātiem gadā, kas noslēdzās 2019.gada 31.decembrī, un tas ir sagatavots atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

Tomēr revīzijā tika secināts, ka Dabas aizsardzības pārvalde 2019.gadā, pārskatot divos līgumos noteikto nomas maksu derīgo izrakteņu ieguvei, pretēji normatīvajiem aktiem2 nav ņēmusi vērā sertificēta vērtētāja noteikto tirgus nomas maksu par derīgo izrakteņu ieguvi. Tā rezultātā Dabas aizsardzības pārvalde 2019.gadā nav guvusi valstij piekritīgos ieņēmumus 273 463 euro apmērā (ar PVN 21%).

Nozares

Reģionālā attīstība un pašvaldības Publiskā sektora finanses Vides aizsardzība

Veids

Finanšu

Numurs

2.4.1-24/2019

Departments

Ceturtais revīzijas departaments

Publiskošanas datums

18.05.2020.

Revidējamais laika posms

01.01.2019.-31.12.2019.

Revīzijas apjomā iekļautās iestādes

  • Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Valsts vides dienests, Valsts reģionālās attīstības aģentūra, Dabas aizsardzības pārvalde, Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija