Veselības ministrijas 2019.gada pārskats visos būtiskajos aspektos sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par revidējamās vienības finansiālo stāvokli, tā izmaiņām un revidējamās vienības darbības rezultātiem gadā, kas noslēdzās 2019.gada 31.decembrī, un tas ir sagatavots atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

Nozares

Publiskā sektora finanses Veselības aprūpe

Veids

Finanšu

Numurs

2.4.1-13/2019

Departments

Trešais revīzijas departaments

Publiskošanas datums

01.07.2020.

Revidējamais laika posms

01.01.2019.-31.12.2019.

Lēmuma pieņemšanas datums

09.06.2020.

Revīzijas apjomā iekļautās iestādes

  • Veselības ministrija, Nacionālais veselības dienests, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, Veselības inspekcija, Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs.