Atpakaļ

Par Tieslietu ministrijas 2019. gada pārskata sagatavošanas pareizību

Tieslietu ministrijas 2019. gada pārskats visos būtiskajos aspektos sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par Tieslietu ministrijas finansiālo stāvokli, tā izmaiņām un Tieslietu ministrijas darbības rezultātiem gadā, kas noslēdzās 2019. gada 31. decembrī, un tas ir sagatavots atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

Nozares

Publiskā sektora finanses Tieslietas

Veids

Finanšu

Numurs

2.4.1-9/2019

Departments

Otrais revīzijas departaments

Publiskošanas datums

18.05.2020.

Revidējamais laika posms

01.01.2019.-31.12.2019.

Lēmuma pieņemšanas datums

30.04.2020.

Revīzijas apjomā iekļautās iestādes

  • Tieslietu ministrija, Tiesu administrācija, Ieslodzījuma vietu pārvalde, Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija, Valsts zemes dienests, Valsts tiesu ekspertīžu birojs, Datu valsts inspekcija, Satversmes aizsardzības birojs