Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (Regulators) 2023. gada pārskats visos būtiskajos aspektos sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par Regulatora finansiālo stāvokli, tā izmaiņām un Regulatora darbības rezultātiem gadā, kas noslēdzās 2023. gada 31. decembrī, un tas ir sagatavots atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

Nozares

Neatkarīgās un citas institūcijas

Veids

Finanšu

Numurs

2.4.1 42/2023

Departments

Pirmais revīzijas departaments

Publiskošanas datums

18.04.2024.

Revidējamais laika posms

01.01.2023.-31.12.2023.

Lēmuma pieņemšanas datums

21.03.2024.

Revīzijas apjomā iekļautās iestādes

  • Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija