Revīzijā tika gūta pārliecība, ka finanšu pārskats visos būtiskajos aspektos sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes finansiālo stāvokli, tā izmaiņām un Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes darbības finansiālajiem rezultātiem un naudas plūsmu gadā, kas noslēdzās 2023.gada 31.decembrī, un ir sagatavots atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

Nozares

Publiskā sektora finanses

Veids

Finanšu

Numurs

2.4.1-35/2023

Departments

Pirmais revīzijas departaments

Publiskošanas datums

18.04.2024.

Revidējamais laika posms

01.01.2023.-31.12.2023.

Lēmuma pieņemšanas datums

21.03.2024.

Revīzijas apjomā iekļautās iestādes

  • Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome, Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome