Valsts kontrole atbilstoši likumam noslēgusi ikgadējo finanšu revīziju par saimnieciskā gada pārskatu (SGP) – lai arī atzinums kā ik gadu ir ar iebildēm, paveicamie “mājasdarbi” ir ļoti skaidri.

Nozares

Publiskā sektora finanses

Veids

Finanšu

Departments

Revīzijas un metodoloģijas departaments

Publiskošanas datums

09.10.2023.

Lēmuma pieņemšanas datums

19.09.2023.