Atpakaļ

Par Labklājības ministrijas 2019.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Labklājības ministrijas konoslidētais 2019.gada pārskats visos būtiskajos aspektos sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par Labklājības ministrijas finansiālo stāvokli, tā izmaiņām un Labklājības ministrijas darbības rezultātiem gadā, kas noslēdzās 2019.gada 31.decembrī, un tas ir sagatavots atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

Nozares

Publiskā sektora finanses Labklājība

Veids

Finanšu

Numurs

2.4.1-22/2019

Departments

Trešais revīzijas departaments

Publiskošanas datums

18.05.2020.

Revidējamais laika posms

01.01.2019.-31.12.2019.

Revīzijas apjomā iekļautās iestādes

  • Labklājības ministrija, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Valsts darba inspekcija.