Atpakaļ

Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja 2020.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja 2020.gada pārskats visos būtiskajos aspektos sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja finansiālo stāvokli, tā izmaiņām un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbības rezultātiem gadā, kas noslēdzās 2020.gada 31.decembrī, un tas ir sagatavots atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

Nozares

Neatkarīgās un citas institūcijas Publiskā sektora finanses

Veids

Finanšu

Numurs

2.4.1-30/2020

Departments

Otrais revīzijas departaments

Publiskošanas datums

18.05.2021.

Revidējamais laika posms

01.01.2020.-31.12.2020.

Lēmuma pieņemšanas datums

29.04.2021.

Revīzijas apjomā iekļautās iestādes

  • Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs