Atpakaļ

Par Finanšu ministrijas 2019.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Valsts kontrolei nebija iespējams gūt pārliecību par Finanšu ministrijas konsolidētajā pārskatā norādīto turējumā nodoto valsts īpašumu un ieguldījuma īpašumu vērtību 31.12.2019. Saistībā ar neveikto ilgtermiņa ieguldījumu pārklasifikāciju, Valsts kontrole nevarēja noteikt, vai šajās pārskata daļās būtu nepieciešams veikt korekcijas.

Izņemot minēto neatbilstību, Finanšu ministrijas 2019.gada pārskats visos būtiskajos aspektos sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par Finanšu ministrijas finansiālo stāvokli, tā izmaiņām un Finanšu ministrijas darbības rezultātiem gadā, kas noslēdzās 2019.gada 31.decembrī, un tas ir sagatavots atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

 

 

Nozares

Publiskā sektora finanses

Veids

Finanšu

Numurs

2.4.1-14/2019

Departments

Ceturtais revīzijas departaments

Publiskošanas datums

18.05.2020.

Revidējamais laika posms

01.01.2019.-31.12.2019.

Revīzijas apjomā iekļautās iestādes

  • Finanšu ministrija, Valsts kase, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, Fiskālās disciplīnas padome, Iepirkumu uzraudzības birojs, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija.