Atpakaļ

Par Ekonomikas ministrijas 2019.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Ekonomikas ministrijas konsolidētais 2019.gada pārskats visos būtiskajos aspektos sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par Ekonomikas ministrijas finansiālo stāvokli, tā izmaiņām un Ekonomikas ministrijas darbības rezultātiem gadā, kas noslēdzās 2019.gada 31.decembrī, un tas ir sagatavots atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. 

Nozares

Publiskā sektora finanses Ekonomika

Veids

Finanšu

Numurs

2.4.1-26/2019

Departments

Pirmais revīzijas departaments

Publiskošanas datums

18.05.2020.

Revidējamais laika posms

01.01.2019.-31.12.2019.

Revīzijas apjomā iekļautās iestādes

  • Ekonomikas ministrija, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, Centrālā statistikas pārvalde, Būvniecības valsts kontroles birojs, Konkurences padome.