Atpakaļ

Par Centrālās vēlēšanu komisijas 2020.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Centrālās vēlēšanu komisijas (turpmāk – CVK) 2020.gada pārskats visos būtiskajos aspektos sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par CVK finansiālo stāvokli, tā izmaiņām un CVK darbības rezultātiem gadā, kas noslēdzās 2020.gada 31.decembrī, un tas ir sagatavots atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

Nozares

Neatkarīgās un citas institūcijas

Veids

Finanšu

Numurs

2.4.1-47/2020

Departments

Revīzijas un metodoloģijas departaments

Publiskošanas datums

18.05.2021.

Revidējamais laika posms

01.01.2020.-31.12.2020.

Lēmuma pieņemšanas datums

30.04.2021.

Revīzijas apjomā iekļautās iestādes

  • Centrālā vēlēšanu komisija