Revīzijā veikta pārbaude par Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centra īstenoto iepirkumu “Loģistikas pakalpojums par pārtikas piegādi Nacionālo bruņoto spēku vajadzībām” (identifikācijas Nr. VALIC 2021/135/EN-P-KD), kura rezultātā 2022. gada decembrī tika noslēgts līgums ar SIA “Zītari LZ” un 2023. gadā uzsāktas pārtikas piegādes Nacionālo bruņoto spēku vienībām.

Šis starpziņojums ir sagatavots par pārbaudē izvērtēto jautājumu – vai iepirkums “Loģistikas pakalpojums par pārtikas piegādi Nacionālo bruņoto spēku vajadzībām” tika veikts, ievērojot attiecināmos ārējos un aizsardzības resora iekšējos tiesību aktus.

Nozares

Aizsardzība

Veids

Finanšu

Numurs

2.4.1-11/2023

Departments

Otrais revīzijas departaments

Publiskošanas datums

07.06.2023.

Lēmuma pieņemšanas datums

22.05.2023.