Valsts kontrole ir sagatavojusi situācijas izpētes ziņojumu “Covid-19 izplatības ierobežošanai nepieciešamo resursu nodrošinājums valsts un pašvaldību institūcijās”. Šajā izpētē noskaidrots, ar kādām problēmām nācās saskarties valsts un pašvaldību iestādēm, organizējot centralizētu apgādi ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, kādas mācības no tā izriet un kāda būtu ieteicamā rīcība turpmāk, tai skaitā valsts materiālo rezervju veidošanā, kuras trūkumi ārkārtējos apstākļos atklājās jo īpaši spilgti. Lai vērstu valdības uzmanību uz atziņām, kuras Covid-19 izplatības ierobežošanas pasākumu īstenošanā vai līdzīgu notikumu kontekstā būtu jāņem vērā nākotnē, ministru prezidentam Arturam Krišjānim Kariņam nosūtīta Valsts kontroles vēstule par situācijas izpētes ziņojumā konstatēto un ieteikumiem.

Nozares

Aizsardzība

Veids

Finanšu

Numurs

2.4.1-10/2020

Departments

Otrais revīzijas departaments

Publiskošanas datums

30.03.2021.

Revidējamais laika posms

01.03.2020.-30.11.2020.

Lēmuma pieņemšanas datums

23.03.2021.

Revīzijas apjomā iekļautās iestādes

  • Situācijas izpētes ziņojuma mērķis ir apkopot būtiskāko informāciju par Covid-19 ierobežošanai nepieciešamo individuālo aizsardzības līdzekļu un dezinfekcijas līdzekļu nodrošinājumu valsts un pašvaldību institūcijās