COVID-19

Laikā, kad valdības prioritātes tiek pakārtotas Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, Valsts kontrole arī savu darbību pielāgo šai situācijai un revīzijās pastiprinātu uzmanību pievērš Covid-19 ierobežošanai un seku novēršanai novirzītā finansējuma izlietojumam. Mums ir svarīgi savu darbu organizēt tā, lai pēc iespējas ātrāk veiktu pārbaudes un informētu sabiedrību par īstenoto pasākumu pamatotību un to ietekmi uz krīzes seku pārvarēšanu. Ātra Valsts kontroles reakcija ir nepieciešama, lai sniegtu amatpersonām iespēju mācīties no kļūdām un pieņemt iespējami pareizus lēmumus par publisko resursu lietderīgu izlietošanu iespējama nākamā Covid-19 uzliesmojuma vai citu katastrofu gadījumā.

 

Covid-19 pandēmija ir nopietns pārbaudījums ikvienai jomai un sabiedrībai būtisku sistēmu darboties spējai. Valdībai tā uzliek īpašu atbildības slogu par pandēmijas laikā pieņemtajiem lēmumiem gan attiecībā uz vīrusa izplatību ierobežojošiem pasākumiem, gan uz finansējuma piešķīrumiem. Mēs jau ārkārtējās situācijas sākumā esam aicinājuši amatpersonas rīkoties godprātīgi un atbildīgi rīkoties šajā situācijā.

 

Sabiedrībai ir svarīgi gūt pārliecību, ka pieņemtie lēmumi ir izsvērti un godprātīgi lēmumus, neskatoties uz to, ka rīcībai šādos apstākļos jābūt tūlītējai un nav laika diskusijām. Resursiem ir jāsasniedz pareizais adresāts, un to izlietojumam jābūt mērķtiecīgam vīrusa radītās ietekmes mazināšanai, lai minimizētu draudus iedzīvotāju veselībai un dzīvībai un ikkatrs no mums spētu turpināt ierasto ikdienu.