Valsts kontrolieris Kijivā: Arī turpmāk atbalstīsim mūsu Ukrainas kolēģus

06.06.2024.

Apmeklējot Ukrainas Augstāko revīzijas iestādi (ARI), valsts kontrolieris Edgars Korčagins uzsvēra, ka Valsts kontrole arī turpmāk sniegs atbalstu Ukrainas kolēģiem. Valsts kontrolieris Kijivu apmeklēja kopā ar ARI vadītājiem no Lietuvas, Igaunijas, Slovākijas un Čehijas, ka arī pārstāvjiem no Polijas ARI.

“Arī turpmāk sniegsim atbalstu mūsu Ukrainas kolēģiem gan ar ekspertu iesaisti, gan daloties ar pieredzi tādās jomās kā informāciju tehnoloģiju audits, ARI likuma grozījumu sagatavošana, revīzijas pašvaldībās, sadarbība ar iekšējiem auditoriem,” skaidro valsts kontrolieris Edgars Korčagins.

Vienlaikus valsts kontrolieris rosināja izmantot Eiropas Augstāko revīzijas iestāžu organizācijas EUROSAI atbalstu informācijas apmaiņai un pieredzes iegūšanai. Tā ir iespēja izvērtēt piemērotāko risinājumu tieši Ukrainas situācijai un vajadzībām, piemēram, EUROSAI Pašvaldību revīziju darba grupa vai sadarbību ar iekšējiem auditoriem, kas var sniegt pienesumu revīziju darbā.

Tiekoties ar Ukrainas parlamenta priekšsēdētāju, uzsvērta ARI nozīmīgā loma valsts labas finansiālās pārvaldības jomā. Tas ir īpaši svarīgi laikā, kad Ukrainai piešķirti daudz ārvalstu līdzekļu. Tāpat nozīmīgi attīstīt caurspīdīgumu un efektivitāti šo finanšu resursu izmantošanā.

Tikšanās laikā ar Ukrainas parlamenta Budžeta komisijas pārstāvjiem, valsts kontrolieris dalījās pieredzē par sadarbību starp Valsts kontroli un Saeimu. Akcentēta ARI kvalitatīva darba loma un parlamentārā kontrole pār revīziju ieteikumu ieviešanu. Ņemot vērā, ka šobrīd Ukrainas ARI izvērtē iespēju paplašināt mandātu veikt revīzijas arī pašvaldībās, valsts kontrolieris dalījās ar pozitīviem rezultātiem Latvijā, jo tieši revīzijas pašvaldībās ir iespēja novērtēt, kā likumdošana tiek realizēta ilgtermiņā no nacionālā līdz lokālam līmenim, sasniedzot ikvienu iedzīvotāju.

ARI vadītāji uzsvēra ARI neatkarību gan to ikdienas darbā, gan revidējamo jomu izvēlē, kas balstīta risku novērtējumā un analīzē.

Šī bija pirmā Valsts kontroles pārstāvju vizīte Ukrainā kopš kara sākuma. Valsts kontrole arī iepriekš atbalstījusi Ukrainas ARI attīstības sadarbības programmas ietvaros, stiprinot Ukrainas ARI kapacitāti revīziju veikšanā.

Valsts kontroles starptautiskā sadarbība:

  • darbojas ES dalībvalstu augstāko revīzijas iestāžu un Eiropas Revīzijas palātas sadarbības platformā – Kontaktu komitejā, kā arī darbojas kā starptautisku organizāciju revidents
  • nodrošina dalību un sniedz profesionālu ieguldījumu INTOSAI un EUROSAI starptautiskajās darba grupās un INTOSAI Finanšu revīzijas standartu izstrādes apakškomitejā; 
  • sniedz attīstības u.c. veida atbalstu citu valstu augstākajām revīzijas iestādēm profesionāls, augsti kvalificēts un pieredzes bagāts konsultants publiskā sektora revīziju jomā.

Par Valsts kontroli

Latvijas Republikas Valsts kontrole ir neatkarīga, koleģiāla augstākā revīzijas (audita) iestāde. Tās darbības mērķis ir noskaidrot, vai rīcība ar publiskas personas finanšu līdzekļiem un mantu ir tiesiska, pareiza, lietderīga un atbilst sabiedrības interesēm, kā arī sniegt ieteikumus atklāto trūkumu novēršanai. Valsts kontrole veic revīzijas saskaņā ar starptautiskajiem publiskā sektora revīzijas standartiem – Starptautiskās Augstāko revīzijas iestāžu organizācijas INTOSAI standartiem (ISSAI), kuru atzīšanu Latvijā nosaka valsts kontrolieris.

100 gadi KONTROLSPĒKA

2023. gada 16. augustā Valsts kontroles likumam apritēja 100 gadi. Līdz ar šī likuma pieņemšanu Valsts kontrole no formālas de facto 1918. gada 2. decembrī dibinātas institūcijas kļuva par de iure neatkarīgu, koleģiālu Latvijas Republikas augstāko revīzijas iestādi. Valsts kontrole ir viena no Satversmē nostiprinātajām neatkarīgām valsts iestādēmSatversmi parakstīja Satversmes sapulces prezidents Jānis Čakste un Satversmes sapulces sekretārs Roberts Ivanovs, kuru pēc tam apstiprināja valsts kontroliera amatā. Pirmais valsts kontrolieris amatā nostrādāja 12 gadus. Viņa paraksts līdzās Jāņa Čakstes parakstam apstiprina mūsu Satversmes tekstu.

Informāciju sagatavoja
Aivis Majors
Sabiedrisko attiecību speciālists digitālā satura izstrādē

Plašākai informācijai
Ivo Valdovskis
Valsts kontroliera padomnieks komunikācijas jautājumos
Tālr.: 23282273 | E-pasts: ivo.valdovskis@lrvk.gov.lv