Vai Latvijā tiek īstenota mērķtiecīga atjaunojamās enerģijas politika?

08.01.2021.

Apvienotajā atbilstības/lietderības revīzijā Valsts kontrole, piesaistot nozares ekspertu, centās rast atbildes uz jautājumu “Vai Latvijā tiek īstenota mērķtiecīga atjaunojamās enerģijas politika?” Lai konkrētāk izklāstītu revīzijā konstatēto, mūsu pokāsta sarunā piedalās Valsts kontroles Padomes locekle Inese Kalvāne, sektora vadītāja Larisa Reine un vecākais valsts revidents Egīls Vidžups.