Pašvaldību rokasgrāmata - solis labākai saimniekošanai?

13.07.2021.

Ņemot vērā revīzijās paustos secinājumus un ieteikumus, Valsts kontrole ir izstrādājusi pašvaldību vadītājiem, deputātiem, auditoriem, grāmatvežiem un kapitālsabiedrību vadītājiem domātu rokasgrāmatu, kurā sniegti padomi darba uzlabošanai. Revidenti atzīst, ka rokasgrāmata domāta kā zināma atbilde uz mūžseno pašvaldību jautājumu situācijās, kad nav skaidrs, kā rīkoties: “Ko par to teiks Valsts kontrole?” Sarunā piedalās valsts kontrolieris Rolands Irklis un Valsts kontroles padomes loceklis Edgars Korčagins.