Mediju brīfingā informēs par Rail Baltica situācijas izpētes rezultātiem

10.06.2024.

Trešdien, 12. jūnijā, pulksten 10.00 Valsts kontrole mediju brīfingā iepazīstinās ar Latvijas, Igaunijas un Lietuvas Augstāko revīzijas iestāžu situācijas izpētes rezultātiem par būtiskiem Rail Baltica projekta īstenošanas, finansēšanas un starpvalstu sadarbības jautājumiem. Tāpat Valsts kontrole nacionālā situācijas izpētē skaidrojusi reģionālo staciju, Rīgas Centrālās stacijas pasažieru mezgla un pamattrases iekļaušanu Rail Baltica projekta tvērumā, kā arī lēmumu pieņemšanu attiecībā uz nozīmīgām izmaiņām šajos objektos.

Mediju brīfingā piedalīsies valsts kontrolieris Edgars Korčagins un Valsts kontroles padomes locekle Inese Kalvāne.

Mediji pasākumu aicināti apmeklēt klātienē Skanstes ielā 50, Rīgā. Pieteikšanās līdz 11. jūnijam, rakstot uz zinas@lrvk.gov.lv.

Nodrošinot surdotulkojumu, mediju brīfings būs skatāmās arī tiešsaistē Valsts kontroles Facebook lapā un leta.lv.

Par situācijas izpēti
Situācijas izpēte ir īsā laikā veikta faktu apkopošana par sabiedrībai aktuāliem jautājumiem, neizdarot secinājumus un nesniedzot ieteikumus. Piemēram, Valsts kontroles revīzijas ziņojums ietver konstatējumus, secinājumus un ieteikums, savukārt situācijas izpēte satur tikai konstatējumus.

Par Valsts kontroli
Latvijas Republikas Valsts kontrole ir neatkarīga, koleģiāla augstākā revīzijas (audita) iestāde. Tās darbības mērķis ir noskaidrot, vai rīcība ar publiskas personas finanšu līdzekļiem un mantu ir tiesiska, pareiza, lietderīga un atbilst sabiedrības interesēm, kā arī sniegt ieteikumus atklāto trūkumu novēršanai. Valsts kontrole veic revīzijas saskaņā ar starptautiskajiem publiskā sektora revīzijas standartiem – Starptautiskās Augstāko revīzijas iestāžu organizācijas INTOSAI standartiem (ISSAI), kuru atzīšanu Latvijā nosaka valsts kontrolieris.

100 gadi KONTROLSPĒKA
2023. gada 16. augustā Valsts kontroles likumam apritēja 100 gadi. Līdz ar šī likuma pieņemšanu Valsts kontrole no formālas de facto 1918. gada 2. decembrī dibinātas institūcijas kļuva par de iure neatkarīgu, koleģiālu Latvijas Republikas augstāko revīzijas iestādi. Valsts kontrole ir viena no Satversmē nostiprinātajām neatkarīgām valsts iestādēmSatversmi parakstīja Satversmes sapulces prezidents Jānis Čakste un Satversmes sapulces sekretārs Roberts Ivanovs, kuru pēc tam apstiprināja valsts kontroliera amatā. Pirmais valsts kontrolieris amatā nostrādāja 12 gadus. Viņa paraksts līdzās Jāņa Čakstes parakstam apstiprina mūsu Satversmes tekstu.

Informāciju sagatavoja
Aivis Majors
Sabiedrisko attiecību speciālists digitālā satura izstrādē

Plašākai informācijai
Ivo Valdovskis
Valsts kontroliera padomnieks komunikācijas jautājumos
Tālr.: 23282273 | E-pasts: ivo.valdovskis@lrvk.gov.lv