INTOSAI Vides revīziju darba grupas (WGEA) ikgadējā asambleja

22.01.2021.

No 19. līdz 21.janvārim norisinājās pasaules augstāko revīzijas organizācijas INTOSAI Vides revīziju darba grupas (WGEA) ikgadējā asambleja, kas pirmo reizi tās vēsturē notika virtuālajā vidē.

Asamblejas centrālā tēma šoreiz bija aprites ekonomika – tās koncepta izpēte un praktiskie piemēri kā revidenti to varētu izmantot savā darbā, diskutējot gan par atkritumu rašanās samazināšanos, gan atkritumu kā resursu izmantošanu sadzīvē. Papildus tika pārrunāti arī WGEA darba programmas 2020.-2022. gadam aktuālie jautājumi par plastmasas atkritumu apsaimniekošanu, starptautisko finansējumu klimata pārmaiņu jautājumiem, ilgtspējīgu transportu un ar vidi saistīto ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu.

Valsts kontrole regulāri veic revīzijas par vides jautājumiem un starptautiskā pieredze sniedz vērtīgu ieguldījumu mūsu kapacitātes spēju stiprināšanā. Valsts kontroli sanāksmē pārstāvēja Ceturtā revīzijas departamenta Otrā sektora vecākais valsts revidents Jānis Salenieks.