Baltijas valstu augstāko revīzijas iestāžu Rail Baltica darba grupa tiksies Rīgā

01.06.2022.

2.-3. jūnijā Rīgā tiksies Igaunijas, Latvijas un Lietuvas augstāko revīzijas iestāžu pārstāvji, lai pārrunātu Rail Baltica projekta gaitu, iespējamos riskus, pirmās kopīgās revīzijas laikā sniegto ieteikumu ieviešanas progresu un nākotnes plānus atkārtotas kopīgas revīzijas veikšanai par Rail Baltica projekta īstenošanu.

Sanāksmes laikā tiks uzklausīti AS “RB Rail” pārstāvji par Rail Baltica projekta līdzšinējo gaitu un izaicinājumiem un notiks tikšanās ar projekta nacionālā ieviesēja Latvijā – SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” – pārstāvjiem, kuru vadībā tiks apmeklēta arī Rīgas Centrālā stacija, lai klātienē iepazītos kā norit būvdarbi Rail Baltica Centrālajā mezglā. Tāpat tiks uzklausīta Zviedrijas augstākās revīzijas iestādes pārstāvju revīziju pieredze par izmaksu kontroli, veicot apjomīgas investīcijas satiksmes infrastruktūrā.

No Valsts kontroles puses sanāksmē piedalīsies padomes locekle Inese Kalvāne, sektora vadītāja Larisa Reine un vecākā valsts revidente Laila Kikuste. No Igaunijas augstākās revīzijas iestādes puses piedalīsies Ines Metsalu-Nurminen (revīzijas direktore), Silver Jakobson (revīzijas vadītājs), Kristiina Visnapuu (revidente) and Silja Einberg (revidente), un no Lietuvas augstākās revīzijas iestādes puses piedalīsies Tomas Musteikis (galvenais revidents).

Ņemot vērā vērienīgā starptautiskā projekta stratēģisko nozīmi un tā īstenošanai nepieciešamo finanšu līdzekļu apjomu, augstākās revīzijas iestādes no projektā iesaistītajām valstīm kopš 2016. gada sadarbojas, lai kopīgi sekotu līdzi projekta gaitai.

Rail Baltica ir lielākais dzelzceļa infrastruktūras projekts Baltijas valstīs un Transeiropas transporta tīkla (TEN-T) Ziemeļjūras - Baltijas koridora nozīmīgākais projekts, kura mērķis ir integrēt Baltijas valstis vienotā Eiropas dzelzceļa tīklā.

Projektā ir iesaistītas piecas Eiropas Savienības valstis – Latvija, Lietuva, Igaunija, Polija un netiešā veidā arī Somija.

Papildu informācija

Kontaktinformācija

Signe Znotiņa-Znota

Sabiedrisko attiecību un iekšējās komunikācijas daļas vadītāja

T. + 371 67017671 | M. + 371 26440185 | E. signe.znotina-znota@lrvk.gov.lv

Priit Simson

Igaunijas valsts kontroles Komunikācijas vadītājs

T. +372 640 0102 | M. +372 5615 0280 | E. priit.simson@riigikontroll.ee;

Lina Nuobarienė

Lietuvas valsts kontroles Komunikācijas departamenta vadītāja

T. + 370 8 601 07 148 | E. lina.nuobariene@valstybeskontrole.lt