Informēs par revīzijas rezultātiem saistībā ar Ministru prezidenta speciālajiem lidojumiem

02.04.2024.

Trešdien, 10. aprīlī, plkst. 10:00 preses brīfingā Valsts kontrole informēs par revīzijas rezultātiem saistībā ar speciālo lidojumu izmantošanu Ministru prezidenta komandējumos trīs gadu periodā – no 2021. gada 1. janvārim līdz 2023. gada 31. decembrim.

Brīfingā piedalīsies valsts kontrolieris Edgars Korčagins, Valsts kontroles padomes locekle Inga Vilka un ģenerālprokurors Juris Stukāns.

Preses brīfingā klātienē (Skanstes ielā 50) aicināti arī mediju pārstāvji. Lūgums līdz 9. aprīlim informēt par savu dalību: zinas@lrvk.gov.lv.

Brīfingu tiešsaistē varēs skatīt Valsts kontroles Facebook lapā un LETA.lv. Būs nodrošināts arī surdotulkojums.

Par Valsts kontroli

Latvijas Republikas Valsts kontrole ir neatkarīga, koleģiāla augstākā revīzijas (audita) iestāde. Tās darbības mērķis ir noskaidrot, vai rīcība ar publiskas personas finanšu līdzekļiem un mantu ir tiesiska, pareiza, lietderīga un atbilst sabiedrības interesēm, kā arī sniegt ieteikumus atklāto trūkumu novēršanai. Valsts kontrole veic revīzijas saskaņā ar starptautiskajiem publiskā sektora revīzijas standartiem – Starptautiskās Augstāko revīzijas iestāžu organizācijas INTOSAI standartiem (ISSAI), kuru atzīšanu Latvijā nosaka valsts kontrolieris.

100 gadi KONTROLSPĒKA

2023. gada 16. augustā Valsts kontroles likumam apritēja 100 gadi. Līdz ar šī likuma pieņemšanu Valsts kontrole no formālas de facto 1918. gada 2. decembrī dibinātas institūcijas kļuva par de iure neatkarīgu, koleģiālu Latvijas Republikas augstāko revīzijas iestādi. Valsts kontrole ir viena no Satversmē nostiprinātajām neatkarīgām valsts iestādēmSatversmi parakstīja Satversmes sapulces prezidents Jānis Čakste un Satversmes sapulces sekretārs Roberts Ivanovs, kuru pēc tam apstiprināja valsts kontroliera amatā. Pirmais valsts kontrolieris amatā nostrādāja 12 gadus. Viņa paraksts līdzās Jāņa Čakstes parakstam apstiprina mūsu Satversmes tekstu.

Plašākai informācijai
Signe Znotiņa-Znota
Sabiedrisko attiecību un iekšējās komunikācijas daļas vadītāja
Tālr.: +371 23282283, +371 26440185 | E-pasts: signe.znotina-znota@lrvk.gov.lv