Atpakaļ

Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammai “Covid-19 ietekmēto kultūras institūciju ilgtspēja” piešķirtā finansējuma izlietojums

Valsts kontrolei nav šaubu, ka finansējums mērķprogrammas “Covid-19 ietekmēto kultūras institūciju ilgtspēja” īstenošanai ir pieprasīts pamatoti. Pieprasītā finansējuma apmēra aprēķins ir skaidrs un izsekojams. Revīzijā ir gūta pārliecība, ka kopumā piešķirtais finansējums mērķprogrammas “Covid-19 ietekmēto kultūras institūciju ilgtspēja” īstenošanai ir izlietots atbilstoši noteiktajam mērķim, t.i., atbalstīt komersantus, biedrības un nodibinājumus, kuru darbība saistīta ar pastāvīgu publisku kultūras norišu nodrošināšanu un bijusi ierobežota Covid-19 valstī noteikto ierobežojumu dēļ, daļēji kompensējot komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem ierobežojumu pastāvēšanas laikā radušos kārtējos izdevumus, lai nodrošinātu to darbības nepārtrauktību.

Nozares

Kultūra

Veids

Finanšu

Numurs

2.4.1-19/2020

Departments

Ceturtais revīzijas departaments

Publiskošanas datums

07.05.2021.

Revidējamais laika posms

13.03.2020.-31.12.2020.

Revīzijas apjomā iekļautās iestādes

  • Kultūras ministrija