EUROSAI valde

EUROSAI logotips2017. gadā Valsts kontrole ir ievēlēta Eiropas augstāko revīzijas iestāžu organizācijas EUROSAI valdē. Valsts kontrole ir viens no astoņiem EUROSAI valdes locekļiem. Valdes locekļa mandāts tika iegūts nopietnā konkurencē, 50 EUROSAI dalībvalstu augstākajām revīzijas iestādēm balsojot aizklātā balsojumā, kurš noritēja divās kārtās.

 

Valsts kontroles darbība organizācijas vadībā apliecina ārvalstu partneru novērtējumu Valsts kontroles darba kvalitātei un apliecina, ka Valsts kontrole ir starptautiski atzīta, moderna audita iestāde, kura spēj sniegt profesionālu ieguldījumu arī starptautiskā līmenī.

 

Valsts kontroles valdes locekļa statuss Eiropas augstāko revīzijas iestāžu organizācijā dod iespēju aktualizēt Valsts kontrolei nozīmīgus jautājumus saistībā ar publiskā sektora auditiem, kā arī atrasties profesionālo zināšanu un pieredzes apmaiņas epicentrā.

 

EUROSAI ir Starptautiskās augstāko revīzijas iestāžu organizācijas INTOSAI reģionālā organizācija, kas tika izveidota 1990. gadā un pašlaik apvieno 50 dalībniekus – 49 Eiropas valstu augstākās revīzijas iestādes un Eiropas Revīzijas palātu.

 

Katrs no astoņiem EUROSAI valdes locekļiem ir atbildīga par savu darbības jomu. Valsts kontroles atbildībā ir "Komunikācijas portfelis", kura ietvaros Valsts kontrole ir nodrošinājusi ieguldījumu EUROSAI organizācijas stratēģiskās komunikācijas attīstībā.

 

Vairāk par Valsts kontroles dalību EUROSAI valdē:

Progress towards improving EUROSAI’s communication (viss raksts ...)

The EUROSAI’s Golden Circle (viss raksts ...)