NATO Daudznacionālā divīzijas štāba “Ziemeļi” revīzija

No 2024.gada līdz 2026.gadam Valsts kontrole veiks NATO Daudznacionālā divīzijas štāba gada pārskata revīzijas, pārņemot šos pienākumus rotācijas kārtībā no Dānijas Augstākās revīzijas iestādes. 

 

NATO štāba gada pārskata revīzijas ietvaros Valsts kontrole trīs gadu periodā katru gadu sniegs divus finanšu atzinumus – vienu par štāba Latvijas aktivitātēm un otru par štāba kopīgām daudznacionālām aktivitātēm.

 

NATO Daudznacionālais divīzijas štābs “Ziemeļi” ir bāzēts Latvijā un Dānijā, un dienesta pienākumus tajā šobrīd veic virsnieki no ietvarvalstīm – Dānijas, Latvijas un Igaunijas.