ESAO (OECD)

No 2022. līdz 2024. gadam Valsts kontrole ir pārstāvēta Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Audita komitejā. Tajā darbojas deviņi locekļi – seši locekļi ir izvirzīti no OECD dalībvalstu pastāvīgajām delegācijām, bet trīs locekļi ir dalībvalstu augstāko revīzijas iestāžu ieteiktie eksperti, kurus ieceļ amatā rotācijas kārtībā.

 

OECD Audita komitejas mandāts ietver:

  • izvērtēt iekšējā un ārējā audita funkciju ikgadējo darba programmu;
  • pārskatīt organizācijas finansiālo stāvokli, kā arī tās iekšējās kontroles un risku pārvaldības sistēmas;
  • ieteikt lietderības revīzijas ārējo auditu veikšanai.

 

OECD ir globāla organizācija, kuras mērķis ir veicināt labas pārvaldības centienus, kā arī ekonomisko un sociālo labklājību tās dalībvalstīs. Iesaiste OECD Audita komitejas darbā sniedz iespēju Valsts kontrolei ietekmēt un pilnveidot dažādus nozīmīgus procesus organizācijas iekšējā darbā, lai sekmētu publiskā sektora godprātības attīstību, efektīvu valstu finanšu resursu pārvaldīšanu un uzticības palielināšanu publiskā sektora iestādēm kopumā. Vienlaicīgi darbs OECD Audita komitejā nodrošina jaunu platformu Valsts kontroles tālākai profesionālai izaugsmei, kā arī vairo Latvijas valsts starptautisko atpazīstamību un prestižu.