Valsts kontroles dalība sadarbības revīzijās

 

Valsts kontrole aktīvi piedalās arī starptautiskos revīzijas jomas projektos, t.sk., veicot kopīgas revīzijas sadarbībā ar citu valstu augstākajām revīzijas iestādēm.

 

Gads

    

Revīzija / Dalībvalstis

 

2021.gads

 

Sadarbības revīzija “Par nabadzības mazināšanas pasākumu īstenošanu” / Bulgārija, Horvātija, Latvija, Slovākija, Ungārija

 

2020.gads

 

Kopīga sadarbības revīzija “Rail Baltica projekta īstenošana” / Igaunija, Latvija un Lietuva

 

2018.gads

 

Sadarbības revīzija “Publiskā sektora ēku energoefektivitāte” / EUROSAI Vides revīziju darba grupa: revīzijas vadītāji - Igaunija, Latvija, Lietuva, pārējie dalībnieki - Beļģija, Bulgārija, Portugāle, Slovākija un Ungārija

 

2017.gads

 

Paralēlā revīzija “Struktūrfondu ieguldījums “Eiropa 2020” stratēģijas noteikto mērķu sasniegšanā nodarbinātības un/vai izglītības jomās” (ziņojums angļu valodā) / Kontaktu komitejas Struktūrfondu darba grupa: Čehija, Dānija, Itālija, Latvija, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Slovākija, Somija un Vācija

 

2015.gads

 

Paralēlā revīzija “Par biometrijas pasēm” (ziņojums angļu valodā) / Beļģija, Latvija, Lietuva, Norvēģija, Polijas un Šveice

 

2014.gads

 

Paralēlā revīzija “Struktūrfondu finansēto programmu ietvaros organizētajos ES un valsts publiskajos iepirkumos konstatēto trūkumu (veidu) analīze” (ziņojums angļu valodā) / Kontaktu komitejas Struktūrfondu darba grupa: Čehija, Itālija, Latvija, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Slovākija un Vācija

 

2014.gads

 

Paralēlā revīzija “Starptautisko autopārvadājumu nodrošināšanā iesaistīto institūciju darbības atbilstība normatīvo aktu prasībām un Latvijas Republikas - Krievijas Federācijas valdību nolīguma par automobiļu starptautisko satiksmi izpildes izvērtējums” (ziņojums par revīziju Satiksmes ministrijā, VSIA "Autotransporta direkcijā", VAS "Latvijas Valsts ceļi", ziņojums par revīziju Iekšlietu ministrijā un Valsts policijā)/ Latvija un Krievija

 

2012.gads

 

Sadarbības revīzija “Emisijas kvotu tirdzniecība klimata pārmaiņu ierobežošanai: Vai tas darbojas?” (ziņojums angļu valodā) / EUROSAI Vides revīzijas darba grupa: Dānija, Somija, Latvija, Lietuva, Norvēģija, Polija un Zviedrija