Dalība Eiropas Komisijas un citu donoru īstenotajos projektos

 

Valsts kontroles kompetence kvalitatīvu revīziju veikšanā, ieteikumu ieviešanā un sadarbībā ar Saeimu un valdību ir starptautiski augsti novērtēta. Šī pieredze un zināšanas tiek novērtētas ne tikai divpusējā sadarbībā ar citu valstu augstākajām revīzijas iestādēm, bet arī konkurencē balstītos starptautisko projektu konkursos, kuros Valsts kontroles projektu pieteikumi un atbalsta metodoloģijas piedāvājums patstāvīgi vai konsorcijā ar citiem starptautiskajiem partneriem tiek izvēlēti atbalsta sniegšanā.

 

Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas Valsts kontrole pati no post-padomju finanšu institūcijas ir izaugusi par modernu audita iestādi, kas strādā atbilstoši starptautiskajiem revīzijas standartiem un kuras viedoklī ieklausās revīzijas jomas profesionāļi pasaulē. Tieši tāpēc Valsts kontrole ir pieprasīts atbalsta sniedzējs tām augstākajām revīzijas iestādēm, kas šo pārmaiņu procesu īsteno pašlaik. Tās ir gan Austrumu partnerības valstis, kuras savulaik ir bijušas PSRS sastāvā, gan valstis, kuras ir izteikušas vēlmi iestāties Eiropas Savienībā, gan arī jaunattīstības valstis un to augstākās revīzijas iestādes.

 

Valsts kontroles dalība projektos citu valstu augstāko revīzijas iestāžu atbalstam: