Augstāko revīzijas iestāžu divpusējās sadarbības memorandi

 

Valsts kontrole ir kļuvusi plaši pazīstama starptautisko kolēģu vidū un aktīvi īsteno divpusējo sadarbību ar citu valstu augstākajām revīzijas iestādēm gan īstenojot pieredzes apmaiņu ar attīstīto valstu augstākajām revīzijas iestādēm, bet vairumā gadījumu - sniedzot atbalstu pārmaiņu procesā esošu valstu augstākajām revīzijas iestādēm.

 

Valsts kontroles ekspertīze, pieredze, kā arī izmantotās metodes un pieejas atbalsta sniegšanā citu valstu augstākajām revīzijas iestādēm tiek atzinīgi novērtētas. Divpusējās sadarbības memorandu ietvaros Valsts kontrole gan organizē mācības un pieredzes apmaiņas vizītes, gan sniedz praktisku palīdzību revīziju darbā.

 

Valsts kontrole ir noslēgusi savstarpējās sadarbības līgumus ar šādām augstākajām revīzijas iestādēm un starptautiskām organizācijām:

 

INTOSAI Attīstības iniciatīvu (2020.gads)
Tadžikistānas karogs Tadžikistānas Revīzijas palātu (2019.gads)
Indonēzijas karogs Indonēzijas Republikas Revīzijas padomi (2018.gads)
Laosas karogs Laosas Tautas Demokrātiskās Republikas Augstāko revīzijas iestādi (2018.gads)
Horvātijas karogs Horvātijas Augstāko revīzijas iestādi (2017.gads)
Lietuvas karogs Lietuvas Augstāko revīzijas iestādi (2016.gads)
Igaunijas karogs Igaunijas Augstāko revīzijas iestādi (2016.gads)
Nīderlandes karogs Nīderlandes Augstāko revīzijas iestādi (2014.gads)
Turcijas karogs Turcijas Revīzijas palātu (2014.gads)
Moldovas karogs Moldovas Republikas Revīzijas palātu (2014.gads)
Kirgizstānas karogs Kirgizstānas Republikas Revīzijas palātu (2011.gads)
Armēnijas karogs Armēnijas Republikas Kontroles palātu (2010.gads)
Gruzijas karogs Gruzijas Valsts kontroli (2010.gads)
Baltkrievijas karogs Baltkrievijas Valsts kontroles komiteju (2009.gads; sadarbība pārtraukta 2022.gada martā)
Kazahstānas karogs Kazahstānas Republikas Revīzijas komiteju (2009.gads)
Ukrainas karogs Ukrainas Revīzijas palātu (2009.gads)

 

Valsts kontrole aktīvi sadarbojas arī ar Ziemeļvalstu un citu valstu augstākajām revīzijas iestādēm gan revīzijas metodoloģijas jomā, gan apgūstot mācību programmas, gan arī piedaloties darba semināros aktuālu publiskā sektora revīziju tēmu ietvaros.