Atbalsts Austrumu partnerības valstu augstākajām revīzijas iestādēm

 

Austrumu partnerība ir izveidota ar mērķi veicināt politisko asociāciju un ekonomisko integrāciju ar Eiropas Savienības Austrumu kaimiņiem, lai sekmētu stabilitāti, ekonomisko izaugsmi un savstarpēju uzticēšanos reģionā. Austrumu partnerība tiek īstenota attiecībā uz Baltkrieviju, Moldovu un Ukrainu Austrumeiropā, un Gruziju, Armēniju un Azerbaidžānu Dienvidkaukāzā. Kopš šīs politikas dibināšanas Austrumu partnerība ir Latvijas ārpolitikas prioritāte un Latvija aktīvi piedalās Austrumu partnerības politikas veidošanā.

 

Izpratne par augstāko revīzijas iestāžu reformu procesiem, jo īpaši sadarbībā ar Eiropas Savienības Austrumu partnerības augstākajām revīzijas iestādēm, izpratne par post-padomju pārvaldes sistēmu, valodu zināšanas ir tikai dažas no Valsts kontroles priekšrocībām sniedzot atbalstu Gruzijas, Ukrainas un Moldovas augstākajām revīzijas iestādēm.

 

Valsts kontrole nodrošinājusi apmācības par pašvaldību revīziju praktiskajiem aspektiem Ukrainas un Moldovas augstākajās revīzijas iestādēs, kā arī lietderības un IT revīziju aspektiem. Savukārt Gruzijas kolēģiem Valsts kontroles eksperti veikuši apmācības par revīziju plānošanas procesu, revīziju kvalitātes kontroles un kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, revīziju finanšu ietekmes noteikšanu kā arī par saimnieciskā gada pārskata revīziju.

 

Ārējās revīzijas vides pilnveide ir būtiska prasība attīstības sadarbības valstīm noteiktajos starptautiski saistošajos dokumentos. Tāpēc Valsts kontroles iesaiste uzskatāma par būtisku ieguldījumu ārējās revīzijas vides pilnveidē Ukrainā, Moldovā un Gruzijā, nodrošinot šo valstu virzību uz asociācijas līgumos un starptautiskajos dokumentos noteikto principu pārņemšanu ārējās revīzijas jomā.

 

Sniedzot atbalstu Eiropas Savienības Austrumu partnerības augstākajām revīzijas iestādēm tiek nodrošināta ne tikai Valsts kontroles stratēģisko mērķu izpilde, bet arī īstenoti Latvijas valsts attīstības sadarbības politikas kopējie mērķi un prioritātes.

 

Valsts kontroles dalība projektos Eiropas Savienības Austrumu partnerības valstu augstāko revīzijas iestāžu atbalstam: