Ieteikumu platforma

 

Esiet sveicināti Valsts kontroles Ieteikumu platformā, kura domāta ikvienam interesentam, kas vēlas iepazīties ar revīziju galarezultātiem un revidentu ieguldītā darba atdevi!

 

Valsts kontroles darba jēga saistās ar revīzijās tapušo ieteikumu ieviešanu. Šajā platformā ir pieejama informācija par revīzijās sniegtajiem ieteikumiem un to ieviešanas statusu.

 

Platformā pieejamā informācija tiek atjaunota divas reizes gadā: 1. martā (par ieteikumu ieviešanas statusu līdz 31. decembrim) un 1. septembrī (par ieteikumu ieviešanas statusu līdz 30. jūnijam).

 

Šeit varat iepazīties ar ieteikumiem no revīzijām, kurās vēl atlicis kaut viens neieviests ieteikums. Ja visi ieteikumi pilnībā ieviesti, informācija par konkrēto revīziju no platformas tiks izņemta.

 

Papildu informāciju par konkrētu ieteikumu ieviešanas statusu varat iegūt, rakstot uz pasts@lrvk.gov.lv.

 

Savukārt ŠEIT varat iepazīties ar ievieto ieteikumu apkopojumu pa nozarēm un piemēriem no panāktās nekvantificējamās ietekmes, ieviešot Valsts kontroles revīzijās sniegtos ieteikumus.