Valsts kontroliere Elita Krūmiņa | Diena Pēc

24.08.2020.

Valsts Kontrole ir iestāde, kas pastāvīgi dzīvo vismaz starp diviem lieliem dzirnakmeņiem. Viens ir valsts un pašvaldību iestādes, un uzņēmumi, kuru darbību tā kontrolē, bet otra ir sabiedrība, kurai jākomunicē paveiktais darbs un secinājumi par pārkāpumiem. Valsts kontroliere Elita Krūmiņa savā amatā ir septiņus gadus, lai gan revīzijas iestādē strādā kopš 2005. gada. Viņas plašā pieredze un atziņas par komunikāciju DIENA PĒC epizodē.