Valsts kontrole īsteno jaunu apmācību un sertifikācijas sistēmu publiskā sektora auditoriem

29.10.2020.