““Problēmbērni” – pieaugušo neizdarību spogulis” - #PēcRevīzijas sniegto ieteikumu apkopojums

19.10.2022.

Valsts kontrole lietderības revīzijā “Vai bērnam ar uzvedības problēmām un tā ģimenei ir iespēja saņemt nepieciešamo atbalstu?” vērtēja – vai bērnam ar uzvedības problēmām vai to iestāšanās risku un viņa ģimenei ir iespēja saņemt nepieciešamo atbalstu.

Diemžēl secinājumi ir skarbi: lai gan pēdējos gados atbildīgās institūcijas un arī sabiedrība apzinās, ka ir nepieciešams agrīni pamanīt izmaiņas bērna uzvedībā un iesaistīties to risināšanā, Latvijā nav skaidras sistēmas, kā palīdzēt bērniem ar uzvedības problēmām vai to iestāšanas risku, īpaši pusaudžiem, jo nav pieejami nepieciešamie atbalsta pakalpojumi.

Lai nākotnē nodrošinātu bērniem ar uzvedības problēmām vai to iestāšanās risku un viņu ģimenēm nepieciešamo atbalstu, Valsts kontrole Labklājības ministrijai kā vadošajai valsts pārvaldes iestādei bērnu tiesību aizsardzības un sociālās aizsardzības jomā sniedza 14 ieteikumus, kuru ieviešanas termiņš ir līdz 2026. gada februārim. Tā kā vairākas revīzijā konstatētās problēmas par pieejas maiņu darbā ar bērniem, kas izdarījuši likumpārkāpumus, un par atteikšanos no bērnu administratīvās sodīšanas, ir risināmas tikai Tieslietu ministrijas vadībā, pieci priekšlikumi sniegti Tieslietu ministrijai, savukārt seši priekšlikumi, kas saistīti ar izglītības iestāžu darbu, ir sniegti Izglītības un zinātnes ministrijai.

Būtiskāko Valsts kontroles ieteikumu ieviešanas statusu/progresuzskatāmi varēs aplūkot informācijas rīkā (Infogr.am platformā).

Revīzija tika veikta no 01.01.2018. līdz 31.12.2020., vairākos jautājumos informācija apkopota arī ārpus minētā laika posma.

Kā Valsts kontrole uzrauga ieteikumu ieviešanu #PēcRevīzijas?

Valsts kontrolei ir dažādi rīki un metodes, kā uzraudzīt - vai revīzijas laikā sniegtie ieteikumi ieviesti. Galvenokārt tas ir ar revidējamām vienībām saskaņots grafiks un termiņi. Valsts kontroles vietnē ir arī publiska ieteikumu platforma, kur redzami visi revidējamām vienībām sniegtie un to ieviestie ieteikumi, kā arī tie, kas nav ieviesti noteiktajā laikā. Revidējamām vienībām ir pienākums informēt Valsts kontroli par ieteikumu ieviešanas gaitu. Valsts kontrole regulāri tiekas ar Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisiju (SPIRK), lai pārrunātu revīzijās konstatēto, t.sk. ieteikumus un to ieviešanas progresu.

Vispārīga informācija