Pašlaik Latvijā pieaugušo izglītību neorganizē tā, lai Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) un Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) īstenoto projektu līdzekļus (galvenais instruments, ar ko valsts nodrošina iespēju pieaugušajiem apgūt darba tirgum vajadzīgās prasmes un mazināt bezdarba risku), izlietotu pēc iespējas efektīvāk un rezultātā iegūtu ne tikai katrs mācību dalībnieks individuāli, bet valsts kopumāsecināts Valsts kontroles revīzijā. 

Nozares

Izglītība, zinātne un sports Labklājība Ekonomika

Veids

Lietderības

Numurs

2.4.1-28/2022

Departments

Trešais revīzijas departaments

Publiskošanas datums

22.11.2023.

Revidējamais laika posms

01.01.2019. līdz 31.12.2022., nepieciešamības gadījumā apkopojot informāciju arī ārpus minētā laika posma

Lēmuma pieņemšanas datums

01.11.2023.

Revīzijas apjomā iekļautās iestādes

  • Labklājības ministrija, Nodarbinātības valsts aģentūra, Izglītības un zinātnes ministrija, Valsts izglītības attīstības aģentūra, Ekonomikas ministrija