Ņemot vērā starptautisko drošības situāciju un arvien pieaugošos drošības izaicinājumus, NBS cilvēkresursi un to pieejamība ir kļuvusi arvien aktuālāka. Lietderības revīzijā “Nacionālo bruņoto spēku personāla politikā veikto pasākumu efektivitāte” Valsts kontrole vērtēja, vai NBS personāla politika rada nepieciešamos priekšnoteikumus pietiekama, kvalificēta un motivēta personāla piesaistīšanai un noturēšanai profesionālajā dienestā. Revīzijā gūts apstiprinājums, ka ir radīti priekšnoteikumi šāda personāla piesaistei un noturēšanai valsts aizsardzības uzdevumu izpildei pieredzējušā un augstāko pakāpju personāla sastāva grupās (virsnieki un instruktori), taču jaunu karavīru piesaistei un noturēšanai dienestā būtu nepieciešams darīt vairāk, paredzot īpaši šai personāla grupai mērķētus pasākumus.

Nozares

Aizsardzība

Veids

Lietderības

Numurs

2.4.1-43/2020.

Departments

Otrais revīzijas departaments

Publiskošanas datums

06.09.2022.

Revidējamais laika posms

01.01.2018.-31.12.2021.

Lēmuma pieņemšanas datums

15.08.2022.