Valsts kontroles likums

Valsts kontrole atbilstoši Latvijas Republikas Satversmē noteiktajam ir neatkarīga koleģiāla augstākā revīzijas iestāde Latvijas Republikā un ir pakļauta vienīgi likumam. Valsts kontroles galvenais uzdevums tika noformulēts jau 1923. gadā, kad 16. augustā stājās spēkā likums “Par Valsts kontroli”: “[..] raudzīties, ka rīcība ar valsts mantu būtu likumīga un pareizi izvesta, novēršot pēc iespējas nepareizības un nolaidības iekams viņu izvešanas dzīvē, jeb vajājot jau pielaistās [..]”.

 


Pēc neatkarības atjaunošanas tika atjaunota arī Valsts kontroles darbība, kuras kompetences šobrīd nosaka 2002. gadā pieņemtais Valsts kontroles likums.