Valsts kontrole aicina būt atbildīgiem un vienam otru atbalstīt

19.03.2020.

Valsts kontrole aicina būt atbildīgiem un vienam otru atbalstīt

Mūsu valsts šobrīd saskaras ar nebijušu izaicinājumu – krīzes vadību situācijā ar daudziem nezināmajiem. Esam arī laika trūkumā, kas nozīmē lēmumu pieņemšanu, balstoties uz, iespējams, nepilnīgu informāciju. Līdzīgi kā pārējām pasaules valstīm mums nav arī pieredzes šādu situāciju novēršanā, bet pieredze ir tā, kas parasti palīdz pieņemt pareizākos lēmumus.

Mēs respektējam šī brīža valstiskās  prioritātes un visu iespējamo resursu koncentrēšanu krīzes pārvarēšanai, kas nozīmē arī atturēšanos izvērst publiskas diskusijas par nupat pabeigto revīziju rezultātiem. Mēs turpinām savu darbu un ticam, ka šīs situācijas sniegtās mācības palīdzēs valsts pārvaldei kļūt labākai un veicinās lēmumu pieņēmēju izpratni par to, cik bīstama ir sabiedrībai būtisku sistēmu ‘ievainojamība’.

Vienlaikus aicinām arī publiskā sektora iestāžu un kapitālsabiedrību amatpersonas un darbiniekus novērtēt valdības centienus  iespējami atvieglot iedzīvotāju sadzīvi un darbu visu veselības vārdā. Un veids kā to darīt ir – būt atbildīgiem un godprātīgiem, neiesniedzot nepamatotus un/vai pārspīlētus finansējuma un/vai kompensāciju pieprasījumus,  pieņemot atbildīgus lēmumus par to resursu izmantošanu, kas iestādēm piešķirti ārkārtējās situācijas mazināšanas mērķiem, kā arī darbu attālinātā režīmā veikt atbildīgi.

Tieši publiskajam sektoram šobrīd ir jārāda piemērs, strādājot produktīvi un darot vairāk nekā no mums tiek prasīts. Jo no tā, ko un kā mēs darīsim, būs atkarīga visu valsts iedzīvotāju labklājība.

Ievērojot Saeimas un valdības pieņemtos lēmumus par ārkārtējās situācijas izsludināšanu saistībā ar Covid-19 vīrusa izplatību Latvijā, kas nosaka virkni stingru un ierobežojošu pasākumu, Valsts kontroles darbinieki, kuru amata pienākumi pieļauj attālināta darba veikšanu, strādā šādā režīmā. Apmeklētāji un interesenti tiek aicināti vērsties Valsts kontrolē elektroniski, nepieciešamības gadījumā piedāvājam tikšanās audiokonferences režīmā. Valsts kontrole  turpina veikt revīzijas atbilstoši plānam, tuvākajā laikā plānojot pabeigt revīzijas elektronisko sakaru infrastruktūras, kapitālsabiedrību valdes locekļu atlīdzības, sociālās iekļaušanas politikas, ārstniecības personu atalgojuma un citās jomās.  Par revīziju rezultātiem informēsim Saeimu un attiecīgo iestāžu vadību likumā noteiktajā kārtībā, plašāku izklāstu sabiedrībai piedāvājot pēc situācijas stabilizēšanās.

Darīsim katrs savu darbu godprātīgi un atbalstīsim viens otru!