Atpakaļ

Vai bērnam ar speciālām vajadzībām ir iespēja saņemt tā spējām, vajadzībām un bērna labākajām interesēm atbilstošu izglītību?

Valsts kontrole veica revīziju, lai noskaidrotu, vai bērniem ar speciālām vajadzībām ir iespēja saņemt viņu spējām un vajadzībām atbilstošu izglītību. Diemžēl revīzijas secinājumi liecina, ka ne vienmēr atbildīgo institūciju – Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) un tās padotības iestāžu, pašvaldību, izglītības iestāžu – darbība šajā jomā prioritāri notiek bērnu interesēs. Secinājumi ir pietiekami skaudri un norāda uz atbildīgo institūciju neieinteresētību un vienaldzību bērnu ar speciālām vajadzībām jautājumu risināšanā. Revīzijā konstatēti trūkumi ne tikai tik elementārās lietās kā patērētais laiks bērna izglītībai būtisku lēmumu pieņemšanā, fiziskā piekļuve lēmumu pieņemšanas vietām, bērnam svarīgākās informācijas mērķtiecīga apkopošana un izmantošana, bet arī nopietnākos jautājumos – joprojām eksistē internātskolas ar nepiemērotiem sadzīves apstākļiem, kas bērnus nošķir no ģimeniskas vides un sabiedrības kopumā. Tāpat revidenti secinājuši, ka profesionālās pamatizglītības programmas, ko var apgūt jaunieši ar speciālām vajadzībām, ne vienmēr atbilst to spējām un interesēm un nereti tiek mācītas mācīšanas pēc, un tas neveicina jauniešu patstāvību un spēju piedalīties sociālajā un darba dzīvē. Tādēļ šīs jomas sakārtošanai steidzami nepieciešama izlēmīga rīcība visos valsts pārvaldes līmeņos.

Nozares

Izglītība, zinātne un sports

Veids

Lietderības

Numurs

2.4.1–8/2020

Departments

Trešais revīzijas departaments

Publiskošanas datums

14.06.2021.

Revidējamais laika posms

01.01.2017.-31.12.2019.

Revīzijas apjomā iekļautās iestādes

  • Izglītības un zinātnes ministrija, Izglītības kvalitātes valsts dienests, Valsts izglītības satura centrs, valsts pedagoģiski medicīniskā komisija, visas 57 pašvaldību pedagoģiski medicīniskās komisijas, 12 pašvaldību izglītības pārvaldes, viena valsts izglītības iestāde (profesionālās izglītības kompetences centra (PIKC) “Smiltenes tehnikums” – Alsviķu teritoriālā struktūrvienība) un 16 pašvaldību izglītības iestādes.