Latvijas kultūrpolitikas īstenošanai Kultūras ministrijas (KM) rīcībā ir instruments – 14 kapitālsabiedrības, kurās KM ir 100 % kapitāla daļu turētāja un kas darbojas profesionālās teātra un mūzikas mākslas jomā. KM kapitālsabiedrībām piešķirtās valsts budžeta dotācijas apmērs ik gadu pieaug, un 2023. gadā tas bija 40 milj. eiro, kas veido 63 % no  to kopējiem ieņēmumiem. Aktualizējot jautājumu par KM kapitālsabiedrību pārvaldību, Valsts kontrole veica pēcpārbaudi – kā KM veicies ar 2018. gadā noslēgtajā revīzijā sniegto ieteikumu ieviešanu.

Jāsecina, ka KM darbībā kapitālsabiedrību pārvaldībā nav panāktas būtiskas izmaiņas un uzlabojumi. KM ir jāuzlabo uzraudzība pār kapitālsabiedrībām valsts pārvaldes deleģēto uzdevumu izpildi un resursu izlietojumu, sasaistot to ar kultūrpolitikas uzdevumiem un valdības prioritātēm, kā arī datu iegūšana un apkopošana par tirgus situāciju teātra un mūzikas mākslas jomā.

Nozares

Kultūra

Veids

Apvienotā (atbilstības / lietderības)

Numurs

2.4.1-16/2023

Departments

Ceturtais revīzijas departaments

Publiskošanas datums

29.04.2024.

Lēmuma pieņemšanas datums

11.04.2024.