Atpakaļ

Vai publiskā sektora darba devēji, ar darbinieku noslēdzot vienošanos par profesionālās darbības ierobežojumu, nodrošina normatīvajos aktos noteiktās prasības?

Valsts kontrole veica revīziju, lai noskaidrotu, vai publiskā sektora darba devēji, ar darbiniekiem noslēdzot vienošanos par profesionālās darbības ierobežojumu pēc darba tiesisko attiecību pārtraukšanas, vienmēr rīkojušies atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Valsts kontrolei pēc revīzijas nākas atzīt, ka šādas vienošanās vairākumā gadījumu nav slēgtas ar mērķi novērst konkurenci publiskā sektora darba devēja komercdarbībai, bet drīzāk tādēļ, lai risinātu problēmsituācijas, kad darbinieki nevēlas izbeigt darba tiesiskās attiecības, vai, tieši otrādi, lai šādi apliecinātu īpašu labvēlību kādam no darbiniekiem. Secināto spilgti apliecina konstatētais koncernā “Latvijas dzelzceļš” un Latvijas Universitātē. Turklāt publiskā sektora darba devēju neatbilstošās rīcības dēļ bijušajiem darbiniekiem ir bijusi iespēja vienlaicīgi gan saņemt atlīdzību par profesionālās darbības ierobežojumu, gan kļūt par bezdarbnieku un nepamatoti saņemt bezdarbnieka pabalstu.

Nozares

Labklājība

Veids

Atbilstības

Numurs

2.4.1-39/2020

Departments

Trešais revīzijas departaments

Publiskošanas datums

23.03.2021.

Revidējamais laika posms

25.10.2016.-30.09.2020.

Lēmuma pieņemšanas datums

04.03.2020.

Revīzijas apjomā iekļautās iestādes

  • Labklājības ministrija, Nodarbinātības valsts aģentūra, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Valsts ieņēmumu dienests, valsts un pašvaldību kapitālsabiedrības un valsts dibinātas augstskolas.