Revīzijā tika gūta pārliecība, ka konsolidētais finanšu pārskats visos būtiskajos aspektos sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par Tieslietu ministrijas finansiālo stāvokli, tā izmaiņām un Tieslietu ministrijas darbības finansiālajiem rezultātiem un naudas plūsmu gadā, kas noslēdzās 2023. gada 31.decembrī, un ir sagatavots atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

Nozares

Tieslietas

Veids

Finanšu

Numurs

2.4.1-15/2023.

Departments

Otrais revīzijas departaments

Publiskošanas datums

18.04.2024.

Revidējamais laika posms

01.01.2023.-31.12.2023.

Lēmuma pieņemšanas datums

25.03.2024.

Revīzijas apjomā iekļautās iestādes

  • Tieslietu ministrija, Tieslietu ministrija