Atpakaļ

Par Izglītības un zinātnes ministrijas 2019.gada pārskatu

Izglītības un zinātnes ministrijas konsolidētais 2019.gada pārskats visos būtiskajos aspektos sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par Izglītības un zinātnes ministrijas finansiālo stāvokli, tā izmaiņām un Izglītības un zinātnes ministrijas darbības rezultātiem gadā, kas noslēdzās 31.12.2019., un tas ir sagatavots atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

Nozares

Publiskā sektora finanses Izglītība, zinātne un sports

Veids

Finanšu

Numurs

2.4.1-19/2019

Departments

Pirmais revīzijas departaments

Publiskošanas datums

01.07.2020.

Revidējamais laika posms

01.01.2019.-31.12.2019.

Lēmuma pieņemšanas datums

10.06.2020.

Revīzijas apjomā iekļautās iestādes

  • Izglītības un zinātnes ministrija, Valsts izglītības attīstības aģentūra, Valsts izglītības satura centrs, Studiju un zinātnes administrācija, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, PIKC “Rīgas Valsts tehnikums”, PIKC “Rīgas Tehniskā koledža”, Ventspils Tehnikums, Daugavpils tehnikums, Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums, Ogres tehnikums, Smiltenes tehnikums, Rīgas Stila un modes tehnikums, PIKC “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, Latviešu valodas aģentūra, Murjāņu sporta ģimnāzija, Atvasināta publiska persona “Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts”.