Atpakaļ

Par Aizsardzības ministrijas 2019.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Aizsardzības ministrijas 2019.gada pārskats visos būtiskajos aspektos sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par Aizsardzības ministrijas finansiālo stāvokli, tā izmaiņām un Aizsardzības ministrijas darbības rezultātiem gadā, kas noslēdzās 2019.gada 31.decembrī, un tas ir sagatavots atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

Nozares

Publiskā sektora finanses Aizsardzība

Veids

Finanšu

Numurs

2.4.1-36/2019

Departments

Otrais revīzijas departaments

Publiskošanas datums

18.05.2020.

Revidējamais laika posms

01.01.2019.-31.12.2019.

Revīzijas apjomā iekļautās iestādes

  • Aizsardzības ministrija, Aizsardzības ministrijas centrālais aparāts, NBS apvienotais štābs, NBS nodrošinājuma pavēlniecība, Valsts aizsardzības un militāro objektu un iepirkumu centrs, NBS Nodrošinājuma pavēlniecības 2. reģionālais nodrošinājuma centrs, NBS nodrošinājuma pavēlniecības 1. reģionālais nodrošinājuma centrs, NBS Nodrošinājuma pavēlniecības 3. reģionālais nodrošinājuma centrs, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, Latvijas Kara muzejs, Jaunsardzes un informācijas centrs, Zemessardze, NBS Mācību vadības pavēlniecība, NBS Militārā policija.