Lisabonas stratēģijas / "Eiropa 2020" revīzijas tīkls

 

Kontaktu komitejas logotipsRevīzijas tīkls izveidots 2008. gadā ar mērķi palīdzēt augstākajām revīzijas iestādēm novērtēt Lisabonas stratēģijas un “Eiropas 2020” pasākumus kā valsts, tā Eiropas līmenī un koordinēt šīs jomas darbu.

 

Dalība Eiropas Savienībā katrai valstij uzliek pienākumu veikt pasākumus stratēģijas “Eiropa 2020” ieviešanai. Lisabonas stratēģijas / „Eiropa 2020" revīzijas informācijas apmaiņas tīkls apvieno auditorus, kuru pienākumos ir novērtēt valdības veiktos pasākumus. Auditori dalās ar pieredzi par augstākās revīzijas iestādes pieeju šī jautājuma vērtēšanā, par izmantotajām revīzijas metodēm un labo praksi.