Vecākais valsts revidents veselības nozarē

Valsts kontrolē kā augstākajām revīzijas iestādēm piederīgā institūcijā mēs veicam lietderības, atbilstības un finanšu revīzijas, lai profesionālu un objektīvu pētījumu rezultātā sniegtu noderīgus ieteikumus, kā valsts pārvalde varētu uzlabot savu darbību sabiedrības labā. Veselības nozare ir viena no tām, kura cilvēkus skar vistiešāk un kurā pašlaik izaicinājumu ir visvairāk. Mūsu darbs seko līdzi pārmaiņām un nekad nebeidzas, tāpēc Valsts kontrole savam kolektīvam aicina pievienoties nozares analītiķi amatā.

 

Darba pienākumi:

 • piedalīties lietderības un atbilstības revīziju plānošanā, analizējot veselības nozares riskus un problēmjautājumus;
 • piedalīties lietderības un atbilstības revīzijās, apzinot, apkopojot, izvērtējot un sagatavojot nepieciešamo informāciju un formulējot izsvērtus un praktiskus ieteikumus valsts pārvaldes darbības uzlabošanai un attīstībai;
 • vadīt lietderības un atbilstības revīzijas;
 • pēc nepieciešamības piedalīties finanšu revīzijās, izvērtējot revidējamo institūciju finanšu pārskatos ietvertās informācijas pareizību.

 

Sagaidām:

 • augstāko izglītību ekonomikā, finansēs, kvalitātes vadībā, tiesību zinātnē vai sabiedrības veselības, medicīnas vai farmācijas jomā;
 • profesionālā darba pieredze veselības nozarē, kā arī revīziju vai tam radniecīgā jomā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • izkoptas analītiskās prasmes, kā arī spēju un motivāciju veikt starpdisciplināru pētniecisko darbu;
 • pieredzi apjomīgu analītisku ziņojumu vai pārskatu sagatavošanā;
 • pieredze datu statistiskajā apstrādē tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • pieredzi darba grupu darbā vai projektu īstenošanā;
 • spēju konstruktīvi sadarboties ar revidējamām institūcijām;
 • iniciatīvu un radošu pieeju, meklējot jaunas perspektīvas;
 • precizitāti laika plānošanā, kā arī tiesību aktu un starptautisko standartu ievērošanā;
 • nevainojamu reputāciju;
 • spēju lietišķi komunicēt gan mutiski, gan rakstiski latviešu un angļu valodā.

 

Piedāvājam:

 • kļūt par būtisku daļu no mūsu vērtīborientētās publiskā sektora ekspertu komandas, kuru vieno kopīgs mērķis un kurā mēs cits citu profesionāli papildinām katrs ar savām zināšanām, prasmēm un redzējumu;
 • jēgpilnu darbu, ar savu profesionālo ieguldījumu veicinot to, ka Latvijas valsts pārvalde strādā labāk un ir orientēta uz ilgtspējīgu attīstību;
 • iespēju plašai profesionālai izaugsmei, ikdienas darbā iedziļinoties un pētot stratēģiskus un aktuālus jautājumus veselības nozarē;
 • profesionālu un iekļaujošu darba vidi, kurā tiek novērtēta iniciatīva un veicināta profesionālā pilnveide un attīstība;
 • atalgojumu 2120–2370 EUR pirms nodokļu nomaksas atbilstoši zināšanām un prasmēm;
 • lojalitātes labumus – veselības apdrošināšanu un papildu atvaļinājumu atbilstoši darba rezultātiem.

 

Pieteikuma dokumentus gaidīsim uz e-pasta adrese: personals@lrvk.gov.lv; tālrunis informācijai: 67017528 vai 67017674, tai skaitā:

1) motivācijas vēstuli;

             2) CV (detalizēti aprakstot savu pētniecisko pieredzi, pieredzi darba grupu darbā vai projektu īstenošanā un datu analīzē);

Informējam, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases norisi. Aicinām sniegt tikai datus par kvalifikāciju un pieredzi, nenorādot sensitīva rakstura informāciju. Pieteikuma dokumentos norādīto personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Republikas Valsts kontrole. Kontaktinformācija: datu.aizsardziba@lrvk.gov.lv.