Valsts revidents revīzijā par saimnieciskā gada pārskatu

Valsts revidents revīzijā par saimnieciskā gada pārskatu

Vai vēlies kļūt par valsts revidentu?

 

Ja saki “JĀ”, mēs piedāvājam:

 • pievienoties revīzijas grupai, kas veic lielākā finanšu pārskata valstī – Saimnieciskā gada pārskata revīziju;
 • kļūt par būtisku daļu no mūsu ekspertu komandas, kuru vieno kopīgs mērķis, vērtības un kurā mēs cits citu profesionāli papildinām katrs ar savām zināšanām, prasmēm un redzējumu;
 • lai arī kāds būtu šobrīd izvēlētais karjeras virziens, mēs nodrošināsim atbilstošu pozīciju izaugsmei, sniedzot kompetenta mentora atbalstu un drošu plecu ceļā uz mērķi;
 • jēgpilnu darbu, ar savu profesionālo ieguldījumu veicinot to, ka Latvijas valsts pārvalde strādā labāk un ir orientēta uz ilgtspējīgu attīstību;
 • iespēju plašai profesionālai izaugsmei, pilnveidei un attīstībai, apmācības;
 • atbalstošu, profesionālu un iekļaujošu darba vidi, kurā tiek novērtēta iniciatīva;
 • atalgojumu 1600–2067 EUR pirms nodokļu nomaksas atbilstoši zināšanām un prasmēm;
 • lojalitātes labumus – veselības apdrošināšanu un papildu atvaļinājumu (līdz 10 darba dienām) atbilstoši darba rezultātiem, attālinātā darba iespējas.

Ko mēs sagaidām?

 • augstāko izglītību ekonomikā, grāmatvedībā vai finanšu vadībā;
 • grāmatvedības entuziastu ar vismaz trīs gadu pieredzi finanšu pārskata sagatavošanā;
 • analītiskās prasmes, kā arī spēju pamanīt kļūdas un neatbilstības grāmatvedībā un finanšu pārskatu sagatavošanā;
 • pieredzi un spējas sagatavot analītiskus ziņojumus vai pārskatus;
 • iniciatīvu un radošu pieeju, meklējot jaunas perspektīvas;
 • labu komandas spēlētāju, kas orientēts uz sadarbību un izprot termiņu svarīgumu;
 • spēju lietišķi un profesionāli komunicēt gan mutiski, gan rakstiski;
 • kā priekšrocību uzskatīsim pieredzi revīziju vai tam radniecīgā jomā.

Kādi ir veicamie darba pienākumi?

 • revīzijas grupas vadītāja uzdevumā veikt revīzijas procedūras, lai gūtu pārliecību, ka Saimnieciskā gada pārskats sniedz skaidru un patiesu priekšstatu;
 • konstatēto kļūdu un neatbilstību gadījumā sagatavot revīzijas ziņojuma sadaļu;
 • piedalīties revīziju tēmu/pārbaudāmo jautājumu identificēšanā, lai ar savu profesionālo ieguldījumu veicinātu valsts pārvaldes darbības uzlabošanu un attīstību.

Kā pieteikties?

Sūti savu CV un motivācijas vēstuli (detalizēti aprakstot savu pieredzi darbā ar finanšu pārskatiem, analītisko ziņojumu vai pārskatu sagatavošanā),e-pasta adrese: personals@lrvk.gov.lv; tālrunis informācijai: 671017674 vai 67017528).

Kā izvēlēsimies labāko?

Pretendentu atlase notiek 3 kārtās. Pirmajā kārta – pieteikuma izvērtēšana. Otrā kārta profesionālo zināšanu pārbaudes darbs. Trešā kārta – intervija.

Informējam, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases norisi. Aicinām sniegt tikai datus par kvalifikāciju un pieredzi, nenorādot sensitīva rakstura informāciju. Pieteikuma dokumentos norādīto personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Republikas Valsts kontrole. Kontaktinformācija: datu.aizsardziba@lrvk.gov.lv.).