Informācijas sistēmu auditors

Vai esi gatavs izaicinājumam pievienoties Valsts kontrolei, lai kopā sekotu līdzi straujajai tehnoloģiju un sistēmu attīstībai valsts pārvaldē?

Valsts kontrole aicina pievienoties

Informācijas sistēmu auditoru,

kurš pārliecinātos, ka

 • e-pārvaldi attīstām pareizajā virzienā;
 • informācijas sistēmu izstrādē un iegādē ieguldītie līdzekļi ir izmantoti ekonomiski un atbilstoši mērķim, sasniedzot plānotos ieguvumus;
 • informācijas tehnoloģijas nodrošina pareizu finanšu pārskata sagatavošanu, lai sniegtu patiesu informāciju par iestādes finansiālo stāvokli un darbības rezultātiem;
 • datu apstrādes procesi ir atbilstoši uzskaites vajadzībām un ieviesti, optimizējot iestādes pamatdarbības procesus;
 • informācijas un komunikācijas tehnoloģijas un to drošība tiek pārvaldītas atbilstoši normatīvajiem aktiem un starptautiskajai labajai praksei.

Piedāvājam:

 • iespēju iedziļināties dažādās valsts pārvaldes jomās un, sniedzot ieteikumus, piedalīties to uzlabošanā;
 • izaugsmes iespējas, attīstot un pilnveidojot IS auditora prasmes;
 • iespēju profesionālai izaugsmei, ikdienas darbā iedziļinoties un pētot stratēģiskus un aktuālus jautājumus IKT nozarē;
 • kļūt par būtisku daļu no mūsu publiskā sektora IS auditoru komandas, kuru vieno kopīgs mērķis un kurā mēs cits citu profesionāli papildinām katrs ar savām zināšanām, prasmēm un redzējumu;
 • iespēju apgūt un strādāt ar datu analīzes un revīzijas atbalsta rīkiem;
 • atalgojumu atbilstoši zināšanām un prasmēm amplitūdā 1500–2153 EUR;
 • starptautisku pieredzes apmaiņu;
 • lojalitātes labumus – veselības apdrošināšanu un papildatvaļinājumu atbilstoši darba rezultātiem.

Sagaidām:

 • profesionāli ar augstāko izglītību ekonomikā, datorzinātnēs, grāmatvedībā, finanšu vadībā vai vadības zinībās, kas papildināta ar zināšanām IT vai IT audita jomā; vēlams IS auditora kvalifikāciju apliecinošs starptautisks sertifikāts;
 • vismaz viena gada pieredzi (pēdējo triju gadu laikā) IS analīzes, programmatūras izstrādes, sistēmu administrēšanas vai IT drošības jomā. Par priekšrocību novērtēsim pieredzi IS pārvaldībā un IT auditā;
 • pieredzi dažādu ziņojumu un pārskatu sagatavošanā;
 • augstu atbildības sajūtu un precizitāti;
 • analītisku un elastīgu domāšanu;
 • spēju lietišķi un profesionāli komunicēt gan mutiski, gan rakstiski latviešu valodā.

Darba pienākumi:

 • izmantojot starptautiskos standartus un labas prakses vadlīnijas IT pārvaldības un drošības jomā, izstrādāt revīzijas pieeju pārbaudēm, tai skaitā – lai vērtētu lietderības aspektus;
 • iegūt, apkopot, analizēt un izvērtēt revīzijas pierādījumus, formulēt konstatējumus un secinājumus, izvirzīt ieteikumus uzlabojumiem;
 • iegūt un analizēt liela apjoma datus;
 • sniegt konsultācijas un atbalstu revīzijās iesaistītajam personālam par IT audita jautājumiem.

 

CV un pieteikuma vēstuli gaidīsim uz e-pasta adresi personals@lrvk.gov.lv, tālrunis informācijai: 67017528 vai 67017674.

Informējam, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases norisi. Aicinām sniegt tikai datus par kvalifikāciju un pieredzi, nenorādot sensitīva rakstura informāciju. Pieteikuma dokumentos norādīto personas datu apstrādes pārzinis ir LR Valsts kontrole. Kontaktinformācija: datu.aizsardziba@lrvk.gov.lv.