Valsts kontrolieris attālināti piedalās EUROSAI XI kongresā un valdes sēdēs

14.04.2021.

Lai pārrunātu Eiropas reģiona augstāko revīzijas iestāžu organizācijas EUROSAI aktuālos darbības virzienus, valsts kontrolieris Rolands Irklis 14. un 15. aprīlī attālināti piedalās Eiropas Augstāko revīzijas iestāžu organizācijas (EUROSAI) XI kongresā. Tā pirmajā dienā ieplānota kārtējā EUROSAI valdes sēde un kongresa plenārsesija, bet otrajā dienā valsts kontrolieris jaunievēlētās valdes sēdes sastāvā pārrunās valdes locekļu jauno atbildības jomu sadalījumu.

EUROSAI kongress ir nozīmīgs pasākums Eiropas Augstākajam revīzijas iestādēm, jo tā mērķis ir pārrunāt organizācijas sasniegtos mērķus un veicināt viedokļu apmaiņu par organizācijas attīstības gaitu un pilnveidošanās nepieciešamībām, kā arī iezīmēt ceļa karti EUROSAI kopīgās attīstības plāniem nākamajiem trim gadiem.

R.Irklis norāda, ka Valsts kontroles pārstāvniecība EUROSAI un tās valdē ir augsts apliecinājums iestādes paveiktajiem darbiem un zināšanām no ārvalstu institūciju puses: “Esmu pārliecināts, ka profesionāli un neatlaidīgi turpinot iesākto, mēs arī EUROSAI stratēģijas nākamajā trīs gadu periodā esam gatavi būt paraugs citām augstākajām revīzijas iestādēm un veicināt produktīvu dialogu ar EUROSAI valdes komandu par organizācijas rīcības virzieniem modernas un efektīvas iestādes uzturēšanā.”

Kongresa ietvaros EUROSAI aizejošās prezidentūras vadītājs un Turcijas Augstākās revīzijas iestādes prezidents Sejīts Ahmets Bašs (Seyit Ahmet Baş) sniegs pārskatu par organizācijas veikumu no 2017. gada līdz šim brīdim. EUROSAI ģenerālsekretāre, Spānijas Augstākās revīzijas iestādes prezidente Marija Hosē de la Fuente (María José de la Fuente) iepazīstinās ar EUROSAI Sekretariāta funkciju izpildes rezultātiem, savukārt EUROSAI jaunais prezidents, Čehijas Augstākās revīzijas iestādes priekšsēdētājs Milosavs Kala (Miloslav Kala) iepazīstinās ar nākamās prezidentūras prioritātēm no 2021. līdz 2024. gadam.

Papildus kongresa laikā tiks izvērtēti EUROSAI organizācijas darba rezultāti par laika posmu no 2017. līdz 2021. gadam, kā arī apspriesti dažādi administratīvie jautājumi, lai nodrošinātu EUROSAI darba nepārtrauktību, tostarp, notiks balsojums par grozījumiem EUROSAI statūtos, tiks apstiprināts  finanšu pārskats par laika posmu no 2017. līdz 2020. gadam un organizācijas budžets nākamajiem trīs gadiem. Vienlaicīgi tiks uzklausītas EUROSAI darba un projektu grupu vadītāju atskaites par paveiktajiem darbiem minētajā plānošanas periodā. Kongresa ietvaros notiks arī balsojums par diviem jauniem valdes locekļiem un tiks izvēlēta valsts, kas organizēs XII EUROSAI kongresu 2024. gadā.

Kongresa ietvaros valsts kontrolieris piedalīsies divās valdes sēdēs. Nozīmīgākās diskusijas gaidāmas otrās dienas sēdē, kur jaunais valdes sastāvs vienosies par valdes locekļu atbildības portfeļu sadalījumu, kas šobrīd aptver tādas jomas kā organizācijas vispārējā pārvaldība un kultūra, sadarbība ar reģionālajām organizācijām, komunikācija,  globālie un ārkārtas jautājumi, kā arī digitalizācija un tehnoloģiju attīstība. Katrs no astoņiem valdes locekļiem ir atbildīgs par savu darbības jomu.

Kongresā dalību šogad ir apstiprinājuši visi EUROSAI locekļi – 49 Eiropas reģiona augstākās revīzijas iestādes un Eiropas Revīzijas palāta. Kongress notiek reizi trijos gados. Šogad to rīko Čehijas Augstākā revīzijas iestāde, kas laikā no 2021. līdz 2024. gadam apstiprināta par EUROSAI prezidējošo valsti.

Valsts kontrole ir pilntiesīga EUROSAI locekle kopš 1995.gada, bet kā EUROSAI valdes locekle ievēlēta uz sešiem gadiem kopš 2017.gada.